Komen shoppen? Maak hier je afspraak

Als je op deze pagina terecht komt, willen we alvast beginnen met onze verontschuldigingen aan te bieden!
Weet dat we er alles aan doen om een zo perfect mogelijke service te leveren, maar wij zijn natuurlijk ook maar mensen.
Heb je een klacht, dan kan je terecht bij sarah@spelhuis.be of telefonisch via +32 477 52 82 99.
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Je kan ons ook bezoeken in onze winkel in de Muizenstraat 51, 3520 Zonhoven voor een gesprek.

Goed om weten
  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht 
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
  • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr


 
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het gebruik van niet-functionele cookies hebben we je toestemming nodig. Meer info in ons cookiebeleid