Als je op deze pagina terecht komt, willen we alvast beginnen met onze verontschuldigingen aan te bieden! Sorry!
Weet dat we er alles aan doen om een zo perfect mogelijke service te leveren, maar wij zijn natuurlijk ook maar mensen.
We maken dus helaas ook fouten, maar zullen die altijd proberen goed te maken!

Heb je een klacht, dan kan je terecht bij info@spelhuis.be of telefonisch via +32 (0)11 743 804.
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Je kan ons ook bezoeken in onze winkel in de Muizenstraat 51, 3520 Zonhoven voor een gesprek.

Goed om weten

  • Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op dan kan je als consument terecht bij Webwinkelkeur. Webwinkelkeur zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.
  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
  • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr