nl en fr
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Categorieën
0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt u de inhoud van deze algemene verkoopvoorwaarden.
 
Identiteit van de verkoper
Naam onderneming: Croes-Beusen gcv, handelend onder de naam: Spelhuis
Btw-identificatienummer: BE0695.741.903 | Bankgegevens: IBAN BE05 7360 4509 6475, BIC KREDBEBB
Facturatieadres: Muizenstraat 51, 3520 Zonhoven, België
E-mailadres: sarah@spelhuis.be, sven@spelhuis.be
 
Totstandkoming van de overeenkomst
Wij accepteren bestellingen via onze website www.spelhuis.be. Na de bevestiging via email is uw bestelling voltooid. De algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra deze bevestigingsmail naar de door u opgegeven mailbox wordt verzonden. De overeenkomst wordt beschouwd als te zijn afgesloten in België. We behouden echter het recht om de verwerking van een bepaalde bestelling te weigeren, om welke reden ook. Bestellingen worden behandeld in volgorde van ontvangst en geleverd zolang de voorraad strekt.

Definitiviteit van uw bestelling
Van zodra uw bestelling bij ons binnen komt en u een bevestigingsmail heeft ontvangen, is uw bestelling definitief. De bestelde artikelen worden vanaf dat moment voor u aan de kant gehouden tot de uitlevering zal plaatsvinden. In sommige gevallen is dit onmiddellijk, bij pre-orders kan dit op een later tijdstip zijn. Het aanbrengen van wijzigingen in uw bestelling is niet altijd meer mogelijk, maar kan aangevraagd worden via sarah@spelhuis.be.
 
Betaling via iDEAL, Bancontact of overschrijving
Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden, via overschrijving of online via iDEAL of Bancontact. Betaalt u via overschrijving dan dient u het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening IBAN BE05 7360 4509 6475, BIC KREDBEBB met de vermelding van uw bestelnummer. De verzending zal pas gebeuren nadat het volledige bedrag, overeenkomstig de bevestiging via email, werd ontvangen op onze rekening. Een overschrijving zonder de juiste vermelding kan niet door ons verwerkt worden.
 
Gegevens en validatie van de online betaling
Voor de online betaling werken we samen met CCV Pay om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. De kaartinformatie wordt verwerkt via een SSL (secured socket layer)-verbinding. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden. Indien uw betaling geweigerd wordt door uw bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. Wij kunnen in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.
 
Prijzen op de webshop
Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De totale prijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. De prijs van de artikelen en de verzending staan apart vermeld. Wij streven er naar om zorgvuldig alle informatie op de website te controleren en te actualiseren. Prijzen kunnen op elk moment veranderen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op verschuldigde bedragen voor bevestigde bestellingen, d.i. voor bestellingen waarvoor wij een bevestigingsmail hebben verzonden. Wij zijn niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website of in het geval van duidelijke foutieve prijszetting.

Foutieve informatie op de website
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid en volledigheid van onze informatie. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Promoties, waardebonnen en extra kortingen
Promoties en extra kortingen zijn niet cummuleerbeer, tenzij expliciet vermeld in de promotie of in de extra korting. Kortingen, waardebonnen en cadeaubonnen zijn niet omwisselbaar in geld.

Pre-orders
Voor producten in de webshop die gemarkeerd zijn met pre-order, gelden de bepalingen opgenomen in deze paragraaf. Elke klant kan een product in pre-order maximaal 1 keer bestellen. De aangegeven verwachte levertermijn is enkel informatief en kan gewijzigd worden door de uitgevers. Wij gaan op basis van de pre-orders voldoende voorraad bestellen bij onze leveranciers, maar mocht er door onvoorziene omstandigheden niet voldoende voorraad zijn om iedereen te beleveren, dan krijgen de klanten die een voorbestelling geplaatst hebben en die niet beleverd kunnen worden, de keuze om hun order voor de voorbestelling te annuleren en indien ze al betaald hebben, zal hun geld teruggestort worden of kunnen ze kiezen om te wachten op een volgende levering van het voorbestelde product. De toewijzing van de beschikbare voorraad zal gebeuren op basis van bestelling- en betalingsdatum.

Verzending van uw spellen
De wijze van levering wordt uitsluitend door ons bepaald. Er wordt getracht om de spellen binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de levering niet binnen de vooropgestelde termijn plaats vindt. Het overschrijden van de leveringstijd en/of het overschrijden van de termijn van dertig dagen na het plaatsen van de bestelling, stelt ons niet automatisch in gebreke. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het leveradres en ontvangen/ophalen van het pakket. Wanneer het pakket naar ons wordt teruggestuurd door incorrectheden van de klant (bv. foutief leveradres, niet komen ophalen van een pakket bij het afhaalpunt, ...) kan dit terug aan de klant aangeboden worden tegen betaling van nieuwe volledige verzendkosten. Wij dragen zorg voor de verpakking en de bescherming van onze artikelen. Mocht u echter klachten hebben over de staat waarin de goederen worden geleverd, dan dient u dit uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst van de goederen per mail te melden op sarah@spelhuis.be of sven@spelhuis.be.
 
Foutieve voorraad en kwaliteitscontrole
Normaal zijn alle spellen bij ons voorradig op het moment dat u de bestelling plaatst. In het uitzonderlijke geval dat een spel niet kan geleverd worden, door een fout in onze voorraad of indien het spel beschadigd blijkt na een kwaliteitscontrole, zullen wij meteen contact met u opnemen. U kan er dan voor opteren om uw bestelling te laten leveren van zodra de spellen opnieuw voorradig zijn of uw bestelling te annuleren. Indien u de bestelling zou annuleren, wordt u binnen maximaal 5 werkdagen terugbetaald op een rekeningnummer van uw keuze, op voorwaarde dat de uitlevering van de bestelling nog niet werd aangevat.
 
Bedenktermijn & Terugsturen
Bij de aankoop van producten beschikt u over de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan neemt u in eerste instantie contact met ons via sarah@spelhuis.be of sven@spelhuis.be. U ontvangt van ons dan meer informatie. U dient de geleverde artikelen ongeopend en onbeschadigd, en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur, naar ons terug te sturen. Het transport, en eventueel risico hieraan verbonden, is voor uw rekening. De terugbetaling kan gebeuren in de vorm van een waardebon (1 jaar geldig) of in de vorm van geld. We behouden ons het recht om de door ons gemaakte kosten die we niet kunnen recupereren (bv. kosten voor de betaalmogelijkheden, verzendkosten) af te trekken van dit bedrag. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de teruggezonden artikelen, gebeuren. Indien de teruggestuurde artikelen beschadigd zijn, gebruikssporen vertonen of er algemeen toe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, vervalt de bovenstaande bedenktermijn en kan de volledige terugbetaling niet gebeuren. We evalueren of een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is. We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren indien deze niet conform de hierboven vermelde modaliteiten zijn gebeurd.
 
Schade
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien een artikel niet overeenstemt met uw verwachtingen nadat u het gebruikt heeft. Indien een artikel onvolledig is of beschadigd blijkt binnen de 14 werkdagen na levering, dient u uw klacht duidelijk formuleren via email op sarah@spelhuis.be of sven@spelhuis.be. Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing. In geen geval komen uw directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking. Indien het gaat om ontbrekende onderdelen dan dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever om de ontbrekende stukken te bekomen of te vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor productiefouten. Alle spellen komen rechtstreeks van de uitgever of officiële verdeler.
 
Privacy
Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens, zoals door u op de website verstrekt, worden enkel gebruikt om uw bestelling te verwerken en u te informeren over onze website en eventuele promoties bij Spelhuis.
 
Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoop. Dit betekent dat wij nooit gehouden kunnen zijn om schadeclaims over eventuele goodwill, winstderving of welke andere gevolgschade ook te aanvaarden.
 
Toepasselijke wetgeving & bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van Hasselt.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.